Gizlilik Politikası

a. Bu belge? [NAZLI CEREN] şirketinin online alışveriş platformu olan [www.nazliceren.co] ne tür kişisel verileri topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini, kişisel veriler üzerindeki kullanıcı haklarının neler olduğunu açıklar. süreçleri ve bu hakları nasıl kullanabilecekleri.

[www.nazliceren.co] (bundan böyle "web sitesi" olarak anılacaktır) ve [NAZLI CEREN], sitede kullanılan teknolojik altyapıdan yararlanarak, kullanıcıların gizliliğini korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. en yüksek seviye.

[NAZLI CEREN] internet sitesi müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, adres, telefon, e-posta vb.) talep edebilir. Kişisel bilgiler, iletişim kurmak ve kullanıcıyı tanımlamak için talep edilecektir. Bilgiler şunlar olabilir: kişinin adı-soyadı, unvanı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi. Siteye üye olmak ve sipariş vermek için kişisel bilgilerin yanı sıra bazı ticari/kurumsal bilgiler de paylaşılmalıdır. Web sitesinin veri tabanında toplanan bu bilgiler, hizmetin yerine getirilmesi ve/veya daha iyi hizmet verilebilmesi için özel kampanyalarda ve/veya müşteri profillerine özel promosyonlar oluşturma, fatura gönderimi gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Kanun uyarınca, internet sitesindeki faaliyetler ile, internet sitesinde verilen hizmetlerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Kanun kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifa edilmesi ile doğrudan doğruya bağlantılıdır. Mevzuatta öngörülen usul ve esaslar ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler doğrultusunda. Verilerin işlenmesi gerekliliği nedeniyle açık rızanıza gerek olmaksızın web sitesi sahibi [NAZLI CEREN] tarafından işlenmektedir. ——

Kullanıcıların IP adresleri, web sitesini yönetmek, kullanıcıları, kullanıcıların alışveriş sepetlerini belirlemek ve açık demografik bilgiler toplamak için kullanılabilir. Web sitesi, kullanıcılardan topladığı bilgileri, ilgili kullanıcının bilgisi dışında veya başka bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışında herhangi bir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.

Site, kullanıcılar tarafından talep edilen e-posta adresleri ve üyelik formları dışında, sitenin kullanımı sırasında izledikleri ziyaretçi hareketlerini ve tercihlerini analiz edebilir ve yorumlayabilir. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, internet sitesi müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla internet sitesi ve [NAZLI CEREN] iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Kullanıcı bilgileri, ancak bu bilgilerin resmi makamlarca usulü dairesinde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanır. Kullanıcıların siteye girdiği tüm bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu kapsamda, siteye kayıt olurken verilen kişisel bilgiler, kayıt olduktan sonra değiştirilebilir, yanlışlıklar düzeltilebilir, iletişim bilgilerinin ve tercihlerin doğru, eksiksiz ve güncel olması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Kullanıcılardan web sitesinde verilen siparişler için bir ödeme yöntemi seçmeleri istenecektir. Kullanıcı tarafından hangi ödeme yöntemi seçilirse seçilsin redi kart bilgileri web sitesi ve/veya [NAZLI CEREN] tarafından sunucularda tutulmamaktadır. Bu kapsamda tüm ödeme işlemlerinin İnternet Sitesi üzerinden banka ile kullanıcı bilgisayarı arasında yapılması sağlanmaktadır. Site üzerinden alışveriş yapılırken sitede paylaşılan kişisel bilgiler, kart bilgileri ve benzeri bilgiler işlemin gerçekleşmesi için gerekli olan üçüncü kişilerle (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) paylaşılabilir. Satın alınan ürünün gönderilmesi için kişisel bilgilerin tamamı veya bir kısmı da kargo şirketi ile paylaşılabilir.

Kişisel bilgiler, web sitesinin kullanımını iyileştirmek, hizmet, içerik ve reklam tasarlamak ve sunmak ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla da kullanılabilir. Kişisel bilgiler, siparişin teslimatının herhangi bir aşamasında çalışanlarla veya üçüncü kişilerle paylaşılabilir veya sipariş, kurallar, koşullar ve politikalardaki değişiklikler ile ilgili mesajlar gibi önemli uyarıların gönderilmesi için kullanılabilir. Herhangi bir kişiyle doğrudan ilgili olmayan veriler olan kişisel olmayan bilgiler de toplanabilir.

Kişisel olmayan bilgiler herhangi bir amaçla toplanabilir, aktarılabilir, kullanılabilir ve açıklanabilir. Örneğin, ödeme yöntemi, sipariş detayları, sipariş tutarı, kullanılan indirim kuponları gibi siparişlerle ilgili bilgiler kişisel olmayan bilgilerdir. Bu bilgiler, siparişin herhangi bir teslimat aşamasında [NAZLI CEREN] çalışanları veya ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilir veya web sitesi kullanım analizi ve desteğinde kullanılabilir.


[NAZLI CEREN]'in sunduğu hizmetlerden ve web sitesinden müşteri faaliyetleri hakkında bilgi alınabilir. Web sitesinde ziyaret edilen sayfalar, tıklanan buton ve bağlantılara ilişkin gezinme ve tıklama bilgileri, IP bilgileri, kullanım süreleri müşteri faaliyetlerine örnek olarak verilebilir. Bu bilgiler birleştirilebilir ve analiz için ve müşterilere daha faydalı bilgiler sağlamak için kullanılabilir. Bu Gizlilik Politikası açısından kişisel olmayan bilgi olarak kabul edilmeyen bu bilgiler, reklam ve pazarlama hizmetlerinde kullanılabilir.

Kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe, web sitesi, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlara ulaşmak için yasal olarak geçerli olan süre boyunca kişisel bilgileri saklar.

Web sitesi çevrimiçi hizmetler, etkileşimli uygulamalar, e-posta mesajları ve reklamlar, çerezler ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sunmak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunabilmek için kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler, web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizi cihazınıza kaydeder. Bununla amacımız sizlere kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi hatırlayarak size daha özel bir hizmet sunmaktır. Çerezleri istediğiniz zaman cihazınızdan silebilir veya engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlayarak, üyelerimizin web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini göstererek reklamların ve aramaların etkinliğini ölçer. SERHAN ARSLAN bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir.

Web sitesinin içeriği, [NAZLI CEREN]'e ait olmayan başka web sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. Kullanıcıların, web sitesinde başka bir kullanıcı ile veya üçüncü kişi linklerini kullanarak üçüncü kişi web siteleri ile bilgilerini paylaşmaları durumunda, bu web sitelerine verilecek bilgiler için farklı gizlilik politikaları geçerli olabilir. Bu sitelerin içeriğinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan web sitesi ve [NAZLI CEREN] sorumlu değildir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, kullanıcılar, siteye üye olmaları nedeniyle; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu konularda bilgi talep etme, [info@nazliceren.co] e-posta adresi aracılığıyla; kişisel verilerine ilişkin herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması halinde bu yanlışlığın düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahiptir.

[NAZLI CEREN] dilediği zaman bu gizlilik politikası hükümlerini internet sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Değiştirilen gizlilik politikası hükümleri, internet sitesinde yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girer.

[NAZLI CEREN], Veri Sorumlusu veya atanacak temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında mevzuata uygun olarak Veri Sorumluları Sicilinde ve [www.nazliceren.co] isimli internet sitesinde ilan edilecektir.

×